Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir.
Ara