Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir.
Ara

Depresyon / Psikolojik Sorunlar