Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir.
Ara

Kognetif Terapi / Psikolojik Sorunlar