Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.
Ara

Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Psikodinamik Psikoterapi / Psikolojik Sorunlar

Duygudurum Bozuklukları Tedavisinde Psikodinamik Psikoterapi

Derlemenin amacı
Bu makale duygudurum bozuklukları için psikodinamik psikoterapi kullanan yeni çalışmaları özetlemektedir. Araştırılan terapide; psikodinamik psikoterapi ilkelerine bağlı kalınıp kalınmadığı, bir kılavuza mı dayandığı yoksa hastanın gelişmelerine esnek bir şekilde yanıt mı verildiği, uzun veya kısa süreli oluşu ve ilaç tedavisi ile kombine edilip edilmediği gibi konuların dikkate alınması önemlidir.
Son bulgular
Yeni yayınlanan çalışmaların gözden geçirilmesinde psikodinamik psikoterapi tedavisi öncesinde depresif olan hastalarda, tüm çalışmalarda belirtilerde anlamlı bir iyileşme bulunmuştur. Ancak bir çalışmanın randomize klinik çalışma ölçütlerini karşılaması seyrektir: tedavi kılavuzları kullanılması ve buna uyma güvencesi, özgül olarak depresyon tanısı konan bir hasta örneklemi ve bununla ilgili ölçümlerin kullanılması bu ölçütleri oluşturmaktadır. Yukarıdaki ölçütlere uygun çalışmaların bir meta analizinde 17 çalışmadan 2'sinde depresyon tanısı konmuş bireyler yer almış ve kısa dönemli psikodinamik psikoterapi diğer psikoterapilerle benzer sonuçlar göstermiştir. Natüralistik çalışmalar dinamik psikoterapi ile zaman içinde hem belirtilerde hem de savunma stilleri ve engellenme toleransı gibi dinamik ölçümlerde iyileşme göstermiştir.
Özet
Geçen yıl özgül olarak duygudurum bozukluklarında psikodinamik psikoterapiyi inceleyen çok az randomize kontrollü çalışma bulunmaktadır. Natüralistik ve çeşitli etkinlik çalışmalarından gelen çoğu kanıt, ilaç tedavisiyle birlikte olsun ya da olmasın dinamik psikoterapinin belirtilerde ve bazı karakter özelliklerinde iyileşme ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Daha uzun izlemler kronik veya yineleyici olabilecek bir hastalığa ilişkin yararlı veriler sağlamaktadır. Psikodinamik terapinin diğer psikoterapi türlerinden daha fazla veya daha az etkili olduğunu gösteren veri yoktur.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...