Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler.
Ara

Obsesyon ve Diğer Hastalıklar / Psikolojik Sorunlar

Obsesyon ve Diğer Hastalıklar

OKB erken başlangıç yaptığı ölçüde kişilik özelliklerini etkiler. Bağımlılık hisleri kuvvetlenirken, ayrılığa duyarlı bir yapı gelişir. Eksikliğe tahammülsüzlük, kusur görücülük, ve "ya hep, ya hiç" yaklaşımı, hayattan memnuniyeti zorlaştırır. Depresyonu kolaylaştırır.

Gençlik depresyonları ile ilişkili
Yaş 18'e vardığında, çocukluğunda OKB tanısı konmuş çocukların % 62'sinde depresyon gelişebilir.
Çocukluk ve gençlikte OKB ile birlikte en sık görülen psikiyatrik sorunlar
Depresyon (öfkeyi kontrol edememe, karamsarlık, alınganlık, bezginlik, hayattan zevk alamama gibi belirtilerin egemen olduğu ruh durumu)
Fobiler (çeşitli yersiz/aşırı korkular; toplumsal ortamlarda çekiniklik, tutukluk),
Tik bozuklukları (yapılması engellenemeyen, ancak kısmen geciktirilebilen çeşitli ses ve hareketler)
Dikkat bozuklukları/aşırı hareketlilik (dikkat dağıldığında tekrar toparlayamama, yerinde durmakta ve beklemekte zorluk)
Bipolar bozukluk (özellikle yoğun öfke ve hareketlilikte aşırılık ile depresyon belirtilerinin birarada olduğu "karışık" tipte)
Otizm ve benzeri gelişim bozuklukları (iletişimi ve karşılıklı etkileşimi bozan problemler)

www.obsesyon.org

Okunma Sayısı: 5568  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...