Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir.
Ara

Geleceğin Meslekleri Hangileri? / Psikolojik Sorunlar

 Geleceğin Meslekleri Hangileri?

Yeni yüzyılın vazgeçilmezleri arasında yer alacak mesleklerin hangileri olduğunu biliyor musunuz? Baş döndürücü bir hızla yaklaşan gelecekte yer almak için doğru mesleği seçtiğinizden emin misiniz?

"Yarının dünyası bugünden çok farklı olacak" diyenlerdenseniz, tercih yapmadan önce 'Geleceğin Meslekleri'ne gelin bir göz atın... Üniversite çağına geldiniz... Şimdi doğru tercihleri yapma zamanı... Daha düne kadar neredeyse her erkek çocuğu doktor, her kız çocuğu da Öğretmen olmak isterdi... Ama şimdi şartlar değişti... Yeni bin yıla ayak uydurmak için öyle bir meslek seçmelisiniz ki, geleceğin vazgeçilmez meslekleri arasında yer alsın, ülkenin ve dünyanın gelişen şartlarına uygun olsun...

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Yönetim Ofisi tarafından hazırlanan 'Geleceğin Meslekleri' isimli kitap, özellikle meslek seçiminde önemli bir karar aşamasına gelen üniversite kapısındaki gençlere işte bu aşamada yol göstermeyi amaçlıyor. Bahçesehir Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Yönetimi Birimi'nden sorumlu Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu, sınırların kalktığı bir dünyada gençler kıyasıya bir yarış ve rekabet içindeyken, ülkemizdeki gençlerin geleceği tasarımlamaları için yönlendirilemediği görüşünde. Yarının dünyasının bugünden çok farklı olacağını söyleyen öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Özsoy ise, amaçlarının gençleri geleceğin dünyasına hazırlamak olduğunu belirtiyor: "Üniversiteye hazırlanan ve kendine bir meslek seçmek isteyen gençlere bir yol göstermek ve yarının dünyasının nasıl şekilleneceği konusunda kendilerine yardımcı olmak amacıyla 'Geleceğin Meslekleri' adındaki bu çalışmayı hazırladık... Ve liselere ücretsiz olarak dağıttık." Kitapta yer alan bilgilere göre, sanayileşmenin başlangıcı sayılan 1850 yılında ingiltere'de sadece 431 çeşit meslek olduğu tespit edilebilmişken, aradan geçen 70 yılın ardından 1920'ye gelindiğinde bu sayı 20 bine, günümüzde de 45 bine ulaşmış durumda. Geleceğin mesleklerine gelince... Kitapta Fen Bilimleri alanında; Genetik, Biyoloteknoloji, Gıda ve Gıda Mühendisliği, Mühendislik alanında; Bilgisayar Mühendisliği, internet, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uzay ve Havacılık, Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Sosyal Bilimler alanında; Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, AB ile ilişkiler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Psikoloji, İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Strateji Uzmanlığı, Danışmanlık, Ekonomi alanında; İşletme, Bankacılık ve Finans, Turizm, Tekstil ve Moda ağırlıklı Konfeksiyon Tasarımı, imalat ve Yapı Sektörü, iletişim alanında ise, Enformatik, Bilişim, Halkla İlişkiler, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Elektronik Gazetecilik mesleklerinin geleceğin meslekleri arasında yer alacağı belirtiliyor. işte geleceğin mesleklerinden bazıları ve bu alanda çalışmak İsteyenlerde olması gereken nitelikler... Genetik: Geleceğin meslekleri arasında genetiğin ilk sırayı alacağı herkesin ortak görüşü olarak aktarılıyor kitapta. Uzmanlar, insanın gen haritasının çıkarılmasının ekonomide, 1970'lerin bilgisayar teknolojisinin yarattığı devrime benzer bir sonuç doğuracağı ve gelecek yılların genomik (genetik ekonomisi) çağı olacağı görüşünde birleşiyor. Bilim adamlarının bir yerkurdunun DNA haritasını çıkarmaları ve genetik yapısının sırrını çözmeyi başarmalarının ardından 'süper bebek, Einstein bebek' yetiştirmenin imkan dahiline girdiği ifade ediliyor. Geleceğin meslekleri arasında ilk sırada yer alan Genetik alanında çalışacak olanların matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim dallarında kusursuz bir eğitim almış olmanın yanı sıra, sistemli ve disiplinli çalışmayı seven, vaktinin büyük bölümünü laboratuvarlarda geçirmekten sıkılmayan kişilik özelliklerine sahip olmaları büyük önem taşıyor. Düzgün karakterli, kişilik sahibi, ihtiraslı olmayan insanların bu alana ilgi duymasının önemli olduğu belirtilirken, kötü niyetli olanların genetikle uğraşmasının insanlığın başına dert açacağının altı çiziliyor. Gıda ve Gıda Mühendisliği: Doğal besin kaynaklarının her geçen gün azalması insanları yeni arayışlara sevketmiş ve gıda bu yüzden geleceğin stratejik ürünlerinden biri haline gelmiş durumda. Nüfusu hızla artan dünyamızda sağlıklı beslenme önemli bir problem olarak insanlığın gündemine oturduğu için Gıda ve Gıda Mühendisliği'ne de doğal olarak geleceğin mesleği olarak bakılıyor. Geleceğin dünyasında uzayda patates yetiştirmek bile mümkün olabilecek. Gıda Mühendisleri besinlerin toplanmasından tüketilmesine kadar geçen süre içinde nitelik ve nicelik açısından değerlerini kaybetmeyecek şekilde işlenmesi, korunması, taşınması, yeni gıdaların üretilmesi ve geliştirilmesi, atık gıdalardan yeni gıdalar elde edilmesi konularında araştırma ve eğitim yapıyorlar. Kitapta, bu alanda çalışmak isteyenlerin araştırma yapmayı seven, sistemli ve disiplinli çalışma konusunda istekli olan, özellikle biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi alanlarda başarılı olması gerektiğinin altı çiziliyor. Bilgisayar Mühendisliği: Bilgi toplumunun simgesi haline gelen bilgisayarlar, artık hayatımızın her alanına yön verir hale gelmiş durumda. Evden ofise, eğitimden eğlenceye, üretimden satış ve pazarlamaya kadar her alanda bilgisayar kullanımının artması, bu alanlarda tam donanımlı, teknoloji kültürü yüksek, iyi yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacı da oldukça artırmış. Bilgisayar Mühendisleri, bilgisayarla ilgili araştırma, planlama, uygulama ve yönetim hizmetleri veriyor. Bilgisayar Programcıları ise bilgisayara yüklenecek programları hazırlıyor ve operatöre teslim edilene kadar geçen zaman içindeki işlemleri tamamlıyorlar. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen kişilerin araştırma, planlama yeteneğine, üstün sayısal düşünme gücüne sahip olmaları gerekiyor. Internet: Yaklaşık on yıl önce insanlığın hizmetine sunulan internet, yarının dünyasının yapı taşı olmaya devam edecek. internette açılan sitelerin sayısı işyerlerinin sayısını aşmak üzere ve bu nedenle de web tasarımı ve servisi konusunda faaliyet gösteren şirketlerin gelecekte parlamaya devam edeceği ifade ediliyor. Ayrıca bilgi depolama sektörünün de büyük gelişme kaydedeceği yapılan tahminler arasında. Endüstri Mühendisliği: Ürün ve hizmetlerin tasarımı, üretim ve dağıtımı için gerekli olan insan, bilgi, araç malzeme gibi kaynakları en verimli biçimde kullanan, sistemleri tasarlayan ve uygulayan mühendislik birimi Endüstri Mühendisliği... Mezunlar ürün geliştirme, ürün tasarım zinciri, proje yönetimi, deney tasarımı, model geliştirme, bilgisayar destekli tasarım ve imalat, Verimlilik Mühendisliği gibi birçok alanda iş bulma imkanına sahip. Endüstri Mühendisi olmak isteyen gençlerin analitik düşünebilen, yaratıcı, öngörü sahibi, mekanik planlama yeteneği gelişmiş kişiler olması gerekiyor. Uzay ve Havacılık: Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük bir ivme kazanan uzay çalışmalarının yeni yüzyılda daha da önem kazanacağı ifade ediliyor. Hatta uzmanlar dünyayı dışarıdan seyretmek veya ayda bir fincan kahve içmek için uzay seferlerinin düzenlenmesinin çok yakında mümkün olacağının altını çiziyorlar. Uzay ve havacılık çalışmalarında ulaşılmak istenen hedefler arasında uzayda insan yaşamı büyük önem taşıyor. Mars'ta yaşamın sağlanması ve başlangıç olarak 100 kişilik bir insan kolonisinin oluşturulması yönünde çalışmalar bile var. Geleceğin meslekleri arasında önemli bir yer tutacağı düşünülen uzay ve havacılık konularına ilgi duyanların, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması, inşa edilmesi, uzaya gönderilmesi, astronomiye oldukça meraklı, fizik, kimya, matematik gibi konularda iyi eğitimli olmaları gerekiyor. Enerji Mühendisliği: Petrol kaynaklarının sınırsız olmadığını bilen bilim adamları, alternatif enerji kaynakları konusunda yoğun bir çaba içinde. Alternatif enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkelerin bu ihtiyaçlarının karşılamak üzere diğer ülkelere yapacakları ödemenin bedelinin ağır olacağını belirten uzmanlara göre, işte bu yüzden geleceğin en önemli gündem başlıklarından birini alternatif enerji oluşturacak. Alternatif enerji kaynakları konusunda sürekli bir arayış içinde bulunan bilim dünyasına adım atmak isteyen genç Enerji Mühendisi adaylarında sistemli çalışma alışkanlığı, yaratıcılık, akademik yetenek gibi özellikler aranıyor. Japon üniversiteli gençlerin geçtiğimiz aylarda güneş enerjisi ile çalışan otomobil yapmayı başarması, Enerji Mühendisliği'nin neden geleceğin meslekleri arasında yer aldığının en iyi kanıtı. Şehir Planlaması: Dünyanın artan nüfusu, özellikle de kentlerde yaşanan nüfus artışı planlı şehirleşmeyi gelecekte daha da önemli hale getirecek. Uzmanlar, Türkiye'nin şehirleşme anlayışına bakıldığında, bu alanlarda yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Kentsel donanım, kent mobilyalarının çevre ve tarihsel mekana uyumu, deprem duyarlılık derecelendirmeleri gibi alanlarda hizmet veren şehir planlama uzmanlarının çizime yatkın, planlama yeteneğinin gelişmiş olması gerekiyor. Siber Suçlarla Mücadele: Yakın gelecekte internet kanalıyla işlenen suçlar yüzünden, görmediğimiz, tanımadığımız, hatta davalı olmamıza rağmen belki görmeyeceğimiz uluslararası muhataplarımız olacağını vurgulayan uzmanlar, uluslararası hukuku iyi bilen hukukçulara ihtiyacın artacağı kanaatinde. Uluslararası İlişkiler (AB İle ilişkiler uzmanları): Türkiye-Avrupa ilişkilerinin siyasi ve ekonomik boyutu hakkında yakından ilgili insanların bugün olduğu gibi yarın da aranan kişiler olacağına dikkat çeken uzmanlar, AB konularına ilgi duyanların en az iki Avrupa dilini iyi bilen, genç, dinamik kişiler olması gerektiğini belirtiyor. İnsan Kaynakları Yöneticiliği: Kurumların hedefe ulaşmalarında insanın öneminin artması son yıllarda insan kaynakları yöneticiliğinin önemini artırmış durumda. İnsan kaynakları yöneticileri kurum içinde en tepeden en alt ünvanda çalışanlara kadar çalışma ortamını değerlendiriyor, sektörler arası karşılaştırmaları yapıyor, uluslararası normlar üzerinde çalışıyorlar. Strateji Uzmanlığı: internet nedeniyle bilginin bollaştığı bir ortamda eldeki bilgileri en iyi şekilde yorumlayan ve ona göre geleceğe projektör tutan strateji uzmanlarına büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten uzmanlara göre, iyi bir stratejist olmak için tarih, sosyoloji, psikoloji alanında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, teknolojik, askeri, siyasi, etnik ve dini tüm gelişmeleri yakından izlemek gerekiyor. Bankacılık-Finans: Geleceğin ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında önemli bir yeri bankacılık ve finans alıyor. Bankaların yanı sıra sigorta şirketleri, aracı kurumlar, yatırım bankaları gibi finansal kurum ve kuruluşlarda çok sayıda nitelikli elemana ihtiyaç olacak. Sinema: Görüntü diliyle yapılan bu anlatı sanatı, geçtiğimiz yüzyılın en etkili iletişim araçlarından biri olduğu gibi, bu yüzyılın da en etkili iletişim araçlarından biri olacak. Çünkü uzmanlara göre sinema, bir sanat olmanın yanı sıra, aynı zamanda geri dönüşümü oldukça karlı önemli bir ekonomik faaliyet ve propaganda aracı. Elektronik Gazetecilik: internetin şu ana kadar gazete tirajlarını beklendiği ölçüde olumsuz etkilemediği görüşe de, önümüzdeki yıllar için bunun aynı şekilde kalmayacağı, internetle uyumu ölçüsünde gazetecilik mesleğinin yarının mesleği olma özelliğini koruyacağı ifade ediliyor. Yapı Sektörü: İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından birinin barınma sorunu olduğu düşünüldüğünde, geleceğin meslekleri arasında bu sektör de haklı olarak yerini alıyor. Dünyanın yakın gelecekte akıllı evlerle tanışacağını, akıllı evlerde kontrol ve alarm sistemleri bulunacağını, insanların internet destekli cep telefonlarıyla bu sistemleri uzaktan izleyeceklerini söyleyen uzmanlar, Türkiye'de 2005 yılına kadar 70-75 bin evin akıllı ev statüsüne gireceğini bekliyor.

Okunma Sayısı: 4341  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...