Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
Ara

Okul Problemleri / Psikolojik Sorunlar

Okul Problemleri

Bilgi Kategori:13 ile 19 yaş arası
Ergenlik döneminde okul korkusu, okuldan kaçma, başarısızlık, öğrenme güçlüğü ve bazen de süregen hastalık sonuçları gibi okulla ilgili problemler çıkar. Bu problemler karşı çıkma, tuhaf davranışlar, uyuşturucu kullanımı, cinsel istismar, depresyon, endişe artışı veya alkol kullanımının sonucu da olabilir. Okul korkusu (fobi) okula gitmektenduyulan devamlı ve akıldışı bir korkudur. Çocuk okula gitmekten çok evden ayrılmaktan korkmaktadır. BU durum en çok okula yeni başlayanlarda görülür. Daha az olarak bu ortaokula, liseye veya yabancı bir okula giderken ortaya çıkar. Okul korkusu tedaviye cevap verir. Kaçma durumunda çocuk evi terketmekten, okula gitmekten korkmaz ancak okula devam etmek istemez. Ara sıra ders kırmayla başlayan kaçma uzun süreli devamsızlıklara varabilir. Ana babanın beklentilerinin çok fazla veya az olması, aile sorunları veya okuldan kaçmak için yapılan arkadaş baskısı nedeniyle ortaya çıkabilir. Kaçaklar genellikle yalnız okulda değil evde ve heryerde sorun yaratan isyankar çocuklardır. Bazen okul, ev ve bir sağlık personeli işbirliğiyle davranış tarzlarının üzerinde duran bir eğitim planı uygulanması kaçaklığı düzeltebilir. Bireyin ve ailenin psikoterapi görmesi de yardımcı olabilir. Eğer çocuk hälä okula devam etmiyorsa bir başka eğitim seçeneği işe yarayabilir. Çalışma hayatına hazırlayan kısa dönemli kurslar bu yöntemlerden biridir. Okuldaki başarısızlık kaçma nedeniyle olabilir. Eğer çocuğunuz okula devam etmiyorsa sınıfta neler olup bittiğinden haberdar olamayacaktır. Bazı okullar belirli süre devamsızlığı olan öğrenciyi otomatik olarak sınıfta bırakma politikası güderler. Çocuklar için okul başarısızlığı pek çok sorunu birlikte getirir. Orta öğrenimde okuldan kaçanları sıkıntılı bir gelecek bekler, bu açıdan okul başarısızhğnı engeüemek önemlidir. Başarısızlık yainızca akademik yeteneksizlikten değil arkadaşlardan veya davranışlardan da kaynaklanabilir. Örneğin kendisini descekleyecek bir arkadaş çevresi olmadan genç bir ergenin aileden ayrılması bir sosyal boşluk doğurup okulda sorunlara yol açacaktır. Dahası yetersiz başarı, çok fazla şey isteyen bir öğretmenden veya okuldan ya da anababadan kaynaklanabilmektedir. Ayrıca sorun öğrencinin kendi potansiyelini bilmemesi de olabilir. Bunun öğrenme veya çalışma yetersizliğinden doğması şart değildir. Dğrenme kusurları ve dikkat dağınıklığı ergenık yaşlarındakilerde zekalarıyla bir ilişkisi olnadan okulda düşük ortalama tutturmalarına neden olabilir. Işitme ve görme bozukluklarının teşhis edilememesi de okuldaki öğrenmeyi etkileyebilir Eğer çocuğunuzda çocuklukta ve ergenlikte devam eden astım veya kistik fıbroz gibi kronik bir hastalık varsa akut hastalık dönemlerinje okula gidemeyip evde kalmıştır. Çok sık olarak bu devamsızlıklar okuldaki başarısızlığın :emelini oluşturmaktadırlar. Çocuğunuz kaçırıan derslere yetişebilmek için daha fazla destek ve teşvige gereksinim duyar. Ana baba olarak önemsiz fıziksel şikayetlerde okula devamsızlıga göz yummayın. Çocugunuzun doktoru, öğretmeni ve okul hemşiresiyle işbirliği yaparak çocugunuzun orta öğrenim döneminde başarılı olmasmı sağlayabilirsiniz.

Okunma Sayısı: 1009  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...