Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler.
Ara

Şiddet ve Toplum / Psikolojik Sorunlar

Şiddet ve Toplum

Şiddet kelime manası olarak, sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan veya sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı tehdit yoluyla ya da doğrudan uygulanmasıdır (WHO Consultation, 42 ). Günümüzde en çok görülen kişiler arası şiddet çeşitlerini genelde kadına yönelik şiddet, işyerinde şiddet ve çocuklara uygulanan şiddet olarak sıralamak mümkündür.

Günümüzde şiddetin boyutları çok vahim noktalara gelmiştir. Yaşadığımız yüzyılın başında meydana gelen ölümlerin %4'ünün nedeni intihar veya cinayettir. Bazı yapılan araştırmalara göre 1998 yılında yaralanmalara bağlı meydana gelen 5.8 milyon ölüm olayının 2.3 milyonu şiddete bağlıdır. Cinayet ve şiddet, tüm yaralanmaya bağlı ölümlerin %13'ünü, intiharlar %16'sını, savaşlara bağlı ölümler ise %10'unu oluşturmaktadır. (WHO Glabal Symposium, 38).

Kadına uygulanan şiddet, tarihin başından beri en çok rastlanan kişiler arası şiddet çeşitlerinden biridir. Kadına yönelik şiddet türleri ise kız bebeklerin öldürülmesi, kız çocuklarının cinsel istismarı, dövülmesi, çeyiz, başlık parası, namus cinayetleri, flörtte şiddet, evlilikte hırpalanma, dayak, tecavüz, ekonomik ve psikolojik baskı, işyerinde ve diğer kurumlarda cinsel ve psikolojik şiddet, kadın ticareti olarak sıralanabilir(Laurence, 225). Kadına yönelik şiddetin sebeplerine bakıldığında ise genelde benzer manzaralarla karşılaşılmaktadır. Yani, temel iç güdü olarak tanımlanan kadınlar üzerinde üstünlük sağlama, saldırganlık, kadınları düşmanca duygular içinde ve kavgacı duygular içinde değerlendirmektir (İlkkaracan, 98).

Ayrıca kadına uygulanan şiddetin kadın sağlığı açısından da çok büyük zararları vardır. Bu zararları ölümcül olmayan ve ölümcül olan şeklinde sıralayabiliriz. Mesela şiddetin ölümcül olmayan etkisi olarak, şiddete maruz kalan kadınlarda depresyon , korku, azalmış benlik, yeme problemleri, stres gibi sonuçları sıralayabiliriz. Kadına uygulanan şiddetin ölümcül sonuçlarını ise kadının intihar etmesi ,cinayete kurban gitmesi, olarak sıralayabiliriz(Subaşı, 58). Bütün yaşamı boyunca her 6 kadından birinin tecavüze uğradığı tahmin edilmektedir.( Üge, 24)

Kişiler arası şiddet çeşitlerinden biri de iş yerinde şiddettir. İş yerinde şiddet günümüzde karşılaşılan önemli problemlerinden biridir. İşyerinde şiddetle karşılaşan insanlarda ölümcül yaralanmalar, iş gücü kayıpları, maddi ve manevi zararlar görülmektedir. İşyerinde şiddet zaman , mekan ve kişiye göre de çeşitlilik göstermektedir. Yasemin Günay ve Makbule Özlem Akbay'ın çalışmaları sonucunda işyerinde şiddete maruz kalanların %90.7'sinin, uygulayanların da %98.5'nin erkek olduğu görülür. Ayrıca, işyerinde kişiler arası şiddetin en fazla yaz aylarında olduğunu(%37.2) ve en az olayın kış aylarında olduğunu bulmuşlardır. Bunu da insanların yaz yalarında daha çok etkileşim içinde olduğu sonucuna bağlamışladır.

Kişiler arasında şiddetin bir çeşidi de çocuklar arasında görülen ve daha çok medyanın sebep olduğu yarının büyükleri olan çocuklar arası şiddettir. Günümüzün kara ve şiddet kutularının en büyük zarar verdiği kitle çocuklar ve gençlerdir. Çünkü özellikle çocukların ve yetişkinlerin televizyon seyretme amaçları farklıdır. Yetişkinler genelde eğlence amaçlı televizyon seyrederken, çocuklar öğrenme ve onu tanıma amaçlı seyrederler. Ayrıca korunması daha az olan çocuklar seyrettikleri bu TV programlarını olduğu gibi anlamaya çalışırlar ve bunlardan daha çok etkilenirler(Kaskun, 2). J.L Singer ve D.S. Singer televizyonun çocuklar üzerinde etkisi ile ilgili İngiltere'de yaptıkları bir araştırmada yatılı okulda kalan 13-16 yaş grubu çocuklar iki gruba ayrılmış.Birinci gruba 15 gün yalnızca komik ve sosyal programlar izlettirilmiş. İkinci gruba ise şiddet içeren filmler ve programlar gösterilmiş. Yapılan testler sonucunda birinci grupta hoşgörü, tartışma, iletişim ve gülme düzeyi; ikinci grupta ise sözel ve fiziksel saldırganlık düzeyinin yüksek olduğu saptanmış. Günlük hayatta görülen bazı olaylar, araştırmanın sonuçlarını doğrular biçimindedir: (Kaskun, 6) İngiltere'de iki buçuk yaşındaki James Bulger'i 11 yaşındaki iki çocuğun şiddet filmlerinin etkisinde kalarak öldürdüğü ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde Türkiye'de de benzer olaylar vardır: Üsküdar'da televizyondan etkilenen 8 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi kendini kravatla gardıroba astı. İşte bunlar gibi televizyon programlarından etkilenen özellikle çocuklar kendi aralarında şiddete hatta ölüme sebebiyet vermekteler.
Sonuç olarak kişiler arasında gerçekleşen özellikle kadına karşı uygulanan şiddet, işyerinde görülen şiddet ve çocuklar arasında görülen şiddet olaylarının mutlaka toplumun sağlığı açısından ortadan kaldırılması gerekir. Günümüzde Türkiye'de ve diğer ülkelerde bu şiddet olaylarının ortadan kaldırılması için önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerin yerine getirilebilmesi için öncelikle toplum eğitilmeli ve televizyon yöneticilerinin bütün yaşlardaki seyircilerin seyredebileceği şiddetten yoksun programlar hazırlamaları gerekir.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 1
 

crusekiss 15.04.2008 11:46:51 Tarihinde yorumlamış

yazınız güzel ve birçok soru işaretine yanıt olmuş , geleceğimiz olan çocuklarla ilgilenmemeiz gerektiğidir. onların gelişme dönemlerinde doğruyu ve yanlışın öğretilebilmesidir. size ve emeği geçenlerede teşekkür ederim , paylaşım güzel birşey
Yöneticiye Bildir
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...