Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.
Ara

Görsel İletişim / Psikolojik Sorunlar

Görsel İletişim

İletişim insanlar arasında bilgi alışverişidir. İletişim,iletiyi gönderen ve alan arasında oluşan,alış veriş ilişkisi içerisinde paylaşılan çift yönlü bir yararlanım sürecidir. (1)
Bu tanıma paralel olarak Görsel iletişim ise görüntülü bilgilerin alışverişi olarak tanımlayabiliriz.
İletişim becerileri insanların gereksinimlerine göre değişebilir. Bazen iletişimi sözlü iletişim yöntemi kullanabilinir. Ancak bu iletişim yönteminde yanlış anlama ve düşünceleri unutabilme olasılıkları ve sözlü iletişim yönteminin bazen yetersiz kalınabileceği fikri vardır. Çünkü sözlü iletişimde kayıt söz konusu değildir.
Bireyin yaşamsal etkinliklerinde görsel iletişim ve görsel iletişim elamanları etkin rol üstlenmektedir.
İletişimin resimlerden mi yoksa yazıdan mı gerçekleştirildiği fikrini sorgulandığında ,her ikisinin de birbirlerine baskın olma çabaları söz konusudur. Ancak TV ve Bilgisayarın icadından sonra,iletişimde görsel imajların rolü değişti . İnsanoğlu artık görsel iletilerle yüz yüze gelmektedir. İstenilen hazır bilgiye ulaşmak çok kolaydır.
Medyada bilgi üretebilme ve bilgi tükete bilmek için atılacak ilk adım görsel iletişimin anlaşılmasıdır. Tipografi,grafik,karikatür,hareket,biçim,televizyon ve bilgisayar imajları,bireysel,tarihsel,teknik,etik kültürel ve eleştirisel bağlamda bu adımda incelenmelidir. Bilgisayar teknolojisi görsel imajların görülmesini,üretilmesini ve sunumunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kitle iletişim tarihinde çok sayıda etkileyici bir çok görsel materyalin ulaşılmasına olanak sağlamaktadır. (2 )

Temel görsel elemanlarını, nokta,çizgi,şekil,biçim,derinlik,hareket,ton ve renktir
Nokta; herhangi bir konuyu görselleştirmek için noktalarla görsel bir sunum yaratıla bilinir. Nokta, görsel iletişimin en basit ünitesidir. Ancak görsel okuryazarlık dünyasında en büyük önemi taşır.
Çizgi; noktalardan oluşan görsel bir alan olarak tanımlanabilinir. Hareketi sağlayan esas elamandır. Yön verme amacını gerçekleştirir.
Şekil; görme sınırları tarafından belirlenir. Bir dosya kağıdının dikdörtgen kenarları gibi. Algılanan şekil çevreye ve uzamsal kümeleşmeye göre değişir.
Biçim ; ikim bakımdan kavram oluşturur. Birincisi,biçimi bir biçim türü olarak gördüğümüz için ikincisi ise,her bir biçimin her türlü eşyanın forumu olarak görünmektedir.
Derinlik; iki gözümüz olduğu doğal olarak üç boyuttan ziyade iki boyutlu görmekteyiz. Hatta gerçekte düz bir zemindeki görsel sunumları bile derinlikli algılayabiliyoruz. Derinlik hacim ile ilişkilidir.
Hareket; renk,form ve derinlik birlikte imaja yönelik duyu hücrelerine uyarak hareketi oluşturur.
Ton ; tasarımlarda en çok görülen tonlar grinin tonları ve siyahlardır. Gri tonlamalar genellikle görsel imgelerin tekniğiyle tramlanması yöntemiyle elde edilmektedir. ( 3 )
Renk ; renkler ışık aracılığı ile ortaya çıkarlar ve değişik duyguların uyanmasına neden olurlar. Sıcak renkler olarak adlandırabileceğimiz kırmızı ve tonları renkler,uyarıcı özellik taşırken,soğuk renkler yani mavi ve tonları gevşetici ve dinlendirici özellik taşımaktadır.
Görsel algılama ve çağrışım; algılama,bireylerin duyuları yardımıyla bulundukları çevreden edindikleri bilgileri bir araya getirerek ve düzenleyerek kendilerine ilişkin bir anlam kavuşturmalarıdır. Görsel iletiler hafızamızda bir bölümünü oluşturur. Bu anlar beynimizin aralarında tutulur ve ilitişirken bu anlam yüklü iletiler hatırlanır. ( 4 )

Görsel Dinamizmin Elamanları; Görsel materyallere bakıldığında bizlerin geçmiş deneyimlerinden kültürel yaşamımızdan duygularımızdan ve hafızamızdan faydalandığımızı görürüz.
Denge,yatay ve dikeylik,zıtlık,ritim,uyum,orantı bu dinamizmin elamanlarıdır.

Görsel İletişim Teknolojileri

1455'te Gutenberg'in ilk baskı makinasını keşfine kadar kitaplar elle yazılmaktaydı. 1700'lü yıllara kadar basımcılık en büyük sanayi oldu. Okuryazarlık hızla artı. İlgi çekmek için ilginç yollar denemeye başlandı. Matbaacılar ilginç yazı karakterleri ve farklı baskı teknikleri uyguladılar. ( 5 )

1-Basılı Yayımcılık,günümüzde çağdaş baskı teknolojileri sayesinde basılı yayımcılıkta elamanların kullanımı oldukça zengindir. Ofset,tipo ve çukur baskı teknikleri görsel materyallerin sunumunda oldukça fazla olanağa sahiptir.

2-Online Yayımcılık,Bilgisayarların iletişimde kullanılmasıyla evrensel bir iletişimin doğması söz konusu olmuştur. Web yayımcılığın olanakları geleneksel yayıncılığa göre daha fazladır.
Online yayıncılıkta sözcüklerin yerine fotoğraflar,harflerin yerine de ikonlar kullanılması sunum için etkili bir yöntem oluşturmaktadır. Okurlar online yayımlardan çok farklı,ilginç şekiller ve renklerin bulunmasını beklemektedirler.
Zenginlik ve görsel çekicilik boyutunda,online yayımlar çok sayıda görsel elaman kullanma olasılığına sahiptir.

3-Tv Yayımcılığı,Tv yayıncılığında görmenin yanında işitmede aktiftir. Görülenler ses ile de desteklendiği için basılı yayıncılıktan farklı görsel özellikler içerebilir. Görüntülerin canlı olarak aktarılma olasılığına sahiptir. Televizyon yayıncılığında izleyici çekmek için ya da gerçek görsel ilginçlikler ön plandadır. ( 6 )

Özetlersek,İnsanoğlu günümüzde iletişim ağı içersinde yaşamaktadır. Kendisine gönderilen iletileri görsel araçlar ya da elamanlarla iletişim gerçekleştirmektedir. Bugün bilgi aktarımında etkin rol oynayan görsel iletişimdir.
Görsel iletişim görüntü bilgilerin alışverişidir. Görsel iletişimde bazı temel görsel elamanlar etkindir. Bu elamanlar nokta,çizgi,şekil,biçim,renk,derinlik,hareket,ton,renkorantı,doku,ölçü,yön gibi elamanlardır ve bu elamanlar birbiriyle ilişkili olarak görüntünün bütününü oluştururur.
Günümüzde görsel iletişimde baskı,online,film ve TV yayıncılığı gibiiletişim teknolojileri geliştirilmiştir.

Kemal GÖKCAN

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...