Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
Ara

Satış Pisikolojisi ve İkna Yöntemleri / Psikolojik Sorunlar

Satış Pisikolojisi ve İkna Yöntemleri

EğİTİMİN AMACI
Seminerdeki amaç, günümüz rekabet şartlarında, başarılı ve sürdürebilir bir satış performansı yaratmak için, müşteri ilişkilerinde ve satış sürecinde satıcının ve müşterinin yaşadığı, duygu, tutum ve davranışların etkinliğini fark etmek. Ayrıca müşteriyi satın alma kararına yönlendiren satıcı davranışları ve yaklaşımları konusunda katılımcılara donanım kazandırmaktır.

EğİTİMİN İÇERİğİ
1- Kendini tanıma ve duygu ve düşüncelerinin farkına varma
2- Bireysel farklılıklarının satış sürecine etkisi
3- Şartlanmış düşünce yapımız ve insan ilişkilerimize etkisi
4- Satış iletişiminde alışagelmiş tutumların dışında yaratıcı olabilme
5- Satın almaya İkna sürecinde müşterinin duygu ve düşüncesini yakalama
6- Müşteri sadakatine yönelik güvenli ilişki kurabilme
7- Müşterinin Kök İhtiyacını belirleme ve satış için çözüm üretmede kullanma
8- Müşteriyi ikna sürecinde yapılan Satış Hataları
9- Müşteri/Tüketicinin karar davranışını belirleyen unsurlar
10-Müşteri ile çatışmayı aşma sürecinde kullanılacak, tutum ve davranışlar
11-Ürünün faydasını sunmada müşteri tiplerinin önemi
12-Müşteriyi ikna sürecinde temel etken; ? 'Aktif Dinleme''
13-Satıcı ? Müşteri İş Oyunu
14-Uygulamalı satış görüşmesi senaryoları
15-Satış sürecine ilişkin kamera çekimi gösterimi
16-Katılımcıların satış sürecindeki doğru ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi

Kaynak:cagrıgroup.com

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...