Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir.
Ara

Kaygının Psikodinamik Etiyolojisi / Psikolojik Sorunlar

Kaygının Psikodinamik Etiyolojisi

Anksiyete kavramı ve bu kavramın nasıl geliştiği Freud'un bu konudaki ilk açıklamalarından başlayarak ele alınmıştır. Anksiyetenin gelişiminin yanı sıra dinamik anlamda nasıl geliştiği yazımızın içinde açıklanmaya çalışılmıştır. Örneğin Freud önceleri 4 çeşit anksiyeteden söz etmiş olmasına karşın 1926'daki yazısında sözünü ettiği mazokizmden korku ile ilgili 5. bir tür anksiyeteyi eklemiştir. Psikodinamik olarak anksiyetenin etiyolojisi ve kaynağı Freud'dan sonra çeşitli değişikliklerle gelişme göstermiştir. Nitekim A. Freud 1936'da 6. anksiyete türünü tanımlamıştır. Dezintegrasyon korkusu ile ilgili olan bu anksiyete daha çok puberte döneminde hissedilmektedir. Anksiyete ile ilgili gelişmeler özellikle Hartmann'ın ayrışmamış matriks kavramını psikanalitik literatüre kazandırmasıyla olmuştur. Hartmann bunun yanı sıra ego ve self kavramlarını birbirinden ayırarak bunların nasıl geliştiğini açıklamaya çalışmasıyla anksiyetenin gelişimine de ışık tutmuştur. Nesne ilişkileri kuramı ile anksiyetenin çağdaş psikanalitik görüşle daha sofistike bir şekilde açıklanması mümkün olmuştur. Çağdaş nesne ilişkileri kuramının görüşleri ışığında anksiyetinin en basit ve ilkel düzeyden en yüksek ve sofistike düzeye kadar varan bir hiyerarşi içinde incelenebileceği anlaşılmıştır. Tüm bu gelişmeler anksiyetenin iyi anlaşılması, yorumlanması ve tedavi için önemli pencerelerin açılmasını sağlamıştır.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...