Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler.
Ara

Psikoanalitik Psikoterapi-1 / Psikolojik Sorunlar

Psikoanalitik Psikoterapi-1

Bu tedavi şekli Sigmund Freud'un dinamik bilinçaltı ve psikolojik çatışma kuramlarını temel olarak alır. Freud'un bastırma (repression) kavramı ve bununla başedebilme teknikleri psikiyatri biliminde devrim yaratmıştır. Hasta erken yaşlarından kaynaklanan bu çatışmaları anlamaz çünkü bunlarla ilgili anılar bastırılmıştır. Psikoanalistin amacı hastanın duygusal çatışmalarında içgörü kazanmasına yardımcı olmak, böylece endişeden kurtulup rahatlama ya da çatışma ile ilgili durumlarda daha sağlıklı biçimde tepki göstermesini sağlamaktır. Bu tarz tedavinin psikoanaliz, psikoanalitik yönelimli psikoterapi ve kısa dinamik psikoterapi olmak üzere üç yöntemi bulunmaktadır. Psikoanalitik tedavi aylarca hatta yıllarca haftada dört beş saat görüşmeyi gerektirir. Bu nedenle, yalnızca uzun bir tedavi için zamanı ve ekonomik durumu olanlar için bu tedavi uygundur.

Serbest çağrışım (free association): Bu yöntemde hastanın ne kadar gereksiz ya da uygunsuz olursa olsun düşündüğü her şeyi söylemesi istenir. Hastaların serbest çağrışımı öğrenebilmeleri biraz zaman alabilir. İşi kolaylaştırmak için Freud hastanın kendisini göremeyeceği şekilde kanepeye uzanıp terapiyi sürdürmeyi tercih ederdi.

Rüya Analizi (dream interpretation): Rüyalar hastada endişe yaratan ve bilinçaltında bastırılmış bir vaziyette duran deneyimlerin anlaşılmasına olanak sağlar. Bazı rüyalar bastırılmış duyguların sembolik olarak dışavurumlarıdır ve yorumlamak için uzmanlık gerekmektedir.

Direnç (resistance): Hastadan analiz sırasında herhangi bir zamanda düşlerini anlatması istenir. Düşler psikanalitik kuramda isteklerinin doyurulmasının gizlenmiş biçimi olarak yorumlanır ve oldukları gibi kabullenilmezler.

Aktarım (transference): Psikoanaliz sürecinde hasta çocukluğunda başka insanlara karşı geliştirdiği tutumları terapistine geneller. Bu aktarım, terapist ve hasta iyi ilişkiler kurduğunda ortaya çıkar.

Freud sonrası geliştirilmiş psikoanalitik terapi yöntemleri aşağıdaki gibidir:
1. Alfred Adler, Bireysel psikoloji
2. Carl G. Jung, Analitik psikoloji
3. Karen Horney & Hary S. Sullivan, Kişilerarası kuram
4. Eric Ericson, Gelişim kuramı
5. Willhelm Reich, Beden yönelimli terapiler

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...