Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler.
Ara

Beyin Elektrofizyolojisinin Ruhsal Bozukluklardaki Yeri ve Önemi / Psikolojik Sorunlar

Beyin Elektrofizyolojisinin Ruhsal Bozukluklardaki Yeri ve Önemi

AMAÇ:
Multidisipliner yaklaşımla Beyin-Davranış arasındaki nedensellik ilişkisini görsel ve objektif verilerle açıklayabilmek ve bilgisayar teknolojisi ile hızlı,güvenli ve başarılı psikiyatrik tedavi sağlamak.

YÖNTEM ve BULGULAR:
Çağdaş psikoloji davranış ve beyin arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor.Kimyasal psikoloji,Moleküler biyoloji ve Psikiyatrik elektrofizyoloji ciddi akademik tartışma konularıdır.

Diğer taraftan önemli bir gerçek de vardır ki davranış ve beyin arasındaki ilişki sıradan etki tepki ilişkisi ile anlaşılamaz.Sanatsal düşünce,sembolik düşünce etki tepki diyalektiği ile açıklanamaz.

Çağdaş psikolojinin aşağıdaki temel varsayımı ruhsal bozukların açıklanmasını kolaylaştıracaktır:

I. Beynin temel işlevi bilgi işlem yapmaktır.
II.Öğrenilen şeyler beyinde depolanmakta ve sürekli kullanılmaktadır.
III.Davranış-Beyin ilişkisi reseptörler,sinapslar,nöron havuzlarından oluşan entegre nöral network demektir.
IV.Akıl hastalıkları entegre nöral networkun bozulmasıdır.
V. Psikoterapi yanlış proses edilmiş anıların bilinçli bir şekilde proses edilmesini sağlamaktır.

Akılsız bir beyin,beyinsiz bir akıl düşünülmemelidir.
Amerika Klinik Nörofizyoloji Cemiyeti ve Amerika Nöroloji Akademisi
(Nuwer,1997) Sayısal EEG'yi geleneksel EEG'ye göre kaydedilebilir ve gözden geçirilebilirlik açısından avantajlı bulmuştur. Depresyon, şizofreni, öğrenme bozuklukları,dikkat eksikliği,madde bağımlılığı,alkolizm ve adli psikiyatri de endikasyon alanı içerisine alınmıştır.

Sayısal EEG nedir?
Beynin spontan elektriksel faaliyetinin kaydı olan elektroensefalografi (EEG) Nöropsikiyatride tanıya yardımcı ve hastalığın seyri hakkında bilgi verici olarak kullanılmaktadır.

Daha önce epilepsi araştırmaları ile sınırlı olan çalışmalar son yıllarda gelişme gösterdi. Kantitatif EEG yöntemleri geliştirildi. Beynin ürettiği sinyallerin analog kayıttan sayısal çevirici kart aracılığı ile sayısal veriye dönüştürülmesi mümkün oldu.

Bilgisayar kontrollü bioelektrik veri kayıtları filtre edilir. Yapılan sayısal filtrasyonla biosinyallerin yüksek frekanslı ve alçak frekanslı elemanları ayrılır. Kaydedilen aktivite depolanır,analiz edilir.

Spektral analiz denilen yöntemle elektriksel sinyalin özellikleri bozulmadan Alfa, Beta, Teta ve Delta ?power?lara ayrılır.

Bioelektrik sinyallerinin lokalizasyonu geliştirilmiş bir programla belirlenir. Böylece lokalizasyon değeri olan bir işlevsel görüntüleme elde edilmiş olur (Dynamic Brain Mapping).

Daha sonraki aşamada geliştirilmiş yaş grubu ile karşılaştırılır. (Norm Comparation). Norm çalışmasına göre beyin bioelektrik sinyallerinin gücü belirlenir.

Delta ve teta frekans bandındaki sinyaller norm tablosuna göre ortalamanın üzerinde ise ilgili beyin alanlarının yavaş sinyaller ürettiği anlaşılır.Klinik anlam olarak o bölgelerin metabolizmasının yavaşladığı nedensellik ilişkisi kurulabilir. Alpha bandında ortalama üstü yükselirse kısmi yavaşlamayı gösterir. Beta bandında norm karşılasması sonucunda yükselme varsa hızlı sinyallerin fazla üretildiği anlaşılır. Klinik anlam olarak hücreler arası enerji transferinin hızlanması anlaşılır.Bu durum metabolizmanın hızlanması anlamına gelir. Ruhsal gerilim veya kullanılan psikotrop ilaçların etkisini de gösterebilir.

Klinik izlemede tedavinin belli aşamalarında altıncı,on ikinci ve yirmi dördüncü haftalarda yapılacak yeni kayıtlarda eski profildeki bioelektrik değerler yeni profilde sağlıklı grup veri tabanına yaklaşmış ise tanı ve tedaviyi güçlendirici olarak algılanır.

Bütün laboratuvar incelemelerinde olduğu gibi yanlış negatif yanlış pozitif sonuçlar her zaman söz konusudur.

Sinyaller içine karışan, kaydedilen, aktivite ile ilgisi olmayan sinyaller (artifakt) uygun programla küçültüldüğü için kantitatif analiz beynin biyoelektrik işlevi hakkında gerçekçi bilgiler verebilmektedir. Her süpürümün (epoch) ortalama alma işleminden geçmesi uygun yazılımla gerçekleşir.

Uygulamada sayısal EEG'nin yeri nedir?
Ruhsal bozukluklarda ?Trait marker? ve ?State marker? olarak kullanılabilir.

Lokalizasyon değeri olan bir EEG'dir.

Neurobiofeedback sistemi ise dezorganize alana uygulama yapılmak için yararlıdır.

Uzun süren stresin hemisferik asimetri yaptığı,yavaş frekans bandında artışa yol açtığı alanlar beyin işlevsel haritası ile belirlenir.İlgili beyin alanlarına elektrotlar bağlanır ve terapi süreci başlatılır.

SONUÇ :
Sonuç olarak; Elektrofizyolojik metodolijinin günlük psikiyatrik uygulamalarda ?State marker? olarak önemi gittikçe daha çok anlaşılmaktadır.Acı veren süreçlerin beyinde yoğun analize tabi tutulması ve bu süreçleri kontrol edebilme becerisinin kazanılması,psikoterapinin görselleşmesi,beyin işlevsel görüntülenmesi ile olumlu pekiştirmenin yerleşmesi gerçekleşir.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 1
 

gokser 11.07.2007 10:30:34 Tarihinde yorumlamış

Benim bazen ciddi derece de unutkanlık problemlerim olabiliyor elimden birşeyleri bıraktığım zaman evin her yerine bakıyorum. önceleri okuma alışkanlığım fazlaydı günümüz teknoloji çağı gerçekten bizi tembelleştiriyor. Zeka oyunları, okuma, bulmaca çözme, sosyal ilişkiler zihni geliştiriyor.
Yöneticiye Bildir
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...