Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
Ara

Standardizasyon Çalışmaları / Psikolojik Sorunlar

Standardizasyon Çalışmaları

Ülkemizde nöropsikoloji bilimi henüz resmi bir sıfata sahip değildir. Örneğin, nöropsikolojinin üniversitelerdeki bilim dalları arasında yeri yoktur ve bu dalla ilgili herhangi bir lisanüstü eğitim-öğretim programı bulunmamaktadır. Bununla beraber, çağdaş bilimdeki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de nöropsikoloji alanına duyulan ilgi giderek artmakta; nöropsikolojinin vazgeçilemez teknolojisi olan nöropsikolojik testler, hızla, başta tıp, eğitim ve psikoloji olmak üzere, birçok bilim alanının aradığı ölçme araçları niteliğini kazanmaktadır.

Ancak bir testin ölçme aracı olarak bilimsel değeri, standardizasyonunun yapılmış olmasına bağlıdır. Kullanılacağı toplum üzerinde güvenirlik ve geçerliği hesaplanmamış, norm değerleri belirlenmemiş testlerden elde edilen sayıların bilimsel değeri yoktur; böyle bir aracın neyi ölçtüğü, ölçtüğü özelliği ne derece tutarlıkla ölçtüğü belli olmadığı gibi, elde edilen sayısal değerin, söz konusu kişiyi benzerleri arasında nasıl bir sıraya koyduğu da belli değildir. Deneysel Psikoloji Uzmanlık Alanında, aşağıdaki testlerin Türk Toplumuna standardizasyonuyla ilgili tüm temel işlemler (çeviri, uyarlama, güvenirlik, geçerlik ve normalizasyon) tamamlanmıştır. Aşağıda sıralanan testlerin dışında, ülkemizde halen kullanılmakta olan yaklaşık 208 uluslararası psikolojik test ve ölçekten sadece 3 tanesinin Türkiye'ye standardizasyonu bulunmaktadır.

BİLNOT Bataryası testleri:
?Wisconsin Kart Eşleme Testi (Wisconsin Card Sorting Test: WCST);
?Stroop Testi TBAG Formu (Stroop Test);
?Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formu (Wechsler Memory Scale-Revised: WMS-R);
?Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT; Serial Digit Learning Test);
?Çizgi Yönünü Belirleme Testi (ÇYBT; Judgement of Line Orientation Test);
?İşaretleme Testi (İT; Verbal and Nonverbal Cancellation Test);
?Raven Standart Progresif Matrisler Testi (Raven Standard Progressive Matrices Test: RSPM).
Diğer testler:
?Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi A Formu (GİSD-A; Visual Aural Digit Span Test-Revised);
?Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B; Visual Aural Digit Span Test-Revised).
Bazı standardizasyon işlemlerinin (örneğin çeviri, uyarlama ve güvenirlik) tamamlandığı testler:
?Boston Adlandırma Testi (Boston Naming Test: BNT);
?İşitsel Sözel Öğrenme Testi (Auditory-Verbal Learning Test: AVLT).

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...