Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.
Ara

Nöropsikolojik İşlevsellik Ve Alkol Bağımlılığı / Psikolojik Sorunlar

Nöropsikolojik İşlevsellik Ve Alkol Bağımlılığı

Gözden geçirmenin amacı
Alkol bağımlılığı, toplum ve sağlık-bakım hizmetleri için önemli bir zorluktur. İlişkili bilişsel bozuklukların davranış kontrolü, terapi ve nükse yatkınlığı etkilediği düşünülmektedir. Bu gözden geçirme önemli yeni bulguları göstermektedir.

Son bulgular
Yakın zamanda ilgi; dengeleyici işlevsel devreler, yü-rütücü işlevselliğin bileşenleri, eksternal olarak ortaya çıkarılan dikkat sapması ve bilişsel bozuklukların tera-pi ve rehabilitasyon için uygunluğuna odaklanmıştır.

Özet
Son çalışmalar bilişsel bozuklukların altında, bozulmuş fronto-kortiko-serebellar işlevsel devrelerin yattığını bulmuştur. Geleneksel olarak kortikal ve hatta prefrontal yapılarla ilişkilendirilen işlevleri desteklemek için serebellar yapıların dahil edilmesi önemlidir. Fakat, daha önemlisi, alkol bağımlısı olan hastalar bozuk işlev performansını telafi etmek için ek ve genellikle daha üst düzey yürütücü işlevleri kullanırlar. Dengeleyici düzenekler, yürütücü bileşenlerin desteği ile temel bilişsel alanlarda mümkün olan normale yakın işlevselliği açıklamaya yardımcı olabilir. Fakat yürütücü işlevlerin kendisindeki bozukluklar çok daha doğrudan ortaya çıkabilir. Yürütücü işlevsellik ilgili yeni yaklaşımlar, yürütücü görevlerin işlevsel bileşenlerini analiz ederek, yanıt engellenmesi ve karar vermenin bozulmuş olduğunu fakat basit işleyen bellek görevlerinde performansın normal olduğunu bulmuştur.

Çok sayıda çekilmenin daha ileri derecede yürütücü bozukluğa yol açtığı gösterilmiştir. Alkolle ilişkili sözcüklerin neden olduğu dikkat sapmasının (stroop etkisi) altında yatan düzenek halen tartışmalıdır. Bilişsel bozuklukların, terapi sonucu ile ilişkisinin zayıf olduğu anlaşılmıştır. Fakat bilişsel bozuklukların kişilik, terapi ortamı ve başarılı baş etme ile önemli etkileşimlerinin olması ve alkol bağımlısı hastaların bilişsel performanslarının motive edici talimatlarla artırılabileceği bulgusu, tedavi planlama ve bilişsel rehabilitasyonda yeni stratejiler yaratabilir.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...