Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
Ara

Örnekleme Türleri / Psikolojik Sorunlar

Örnekleme Türleri

Kontenjan Örneklemesi
Bu örneklemede araştırmacı ilgilerin alt gruplarını yada belli başlı alanlarını belirler. Her gruba dahil olan kişilerin sayılarını çıkarır ve daha sonra her grup için uygun örnekleri seçer. Örnek içine kaş kişinin dahil olduğuna araştırmacı karar verir. Daha sonra kontenjanları karşılaştırılır. Araştırmacı doğru sayıya ulaşmaya çalışır. Eğer araştırmacı belirli karakteristikler üzerinde topluluk için orantılı örnekler yapmaya karar verirse, kontenjan örneklemesinin bu metodu orantılı örneklemeye benzerlik gösterebilir. Örneğin, bir okul %60 bayan ve %40 erkekten ibaret ise, araştırmacı; bay yada bayan örneğinin %60 bayan ve %40 bay olmasına karar verebilir. Bununla birlikte kontenjan örneklemesi ile rasgele örneklemesinin arasındaki önemli fark, araştırmacı her grupta kaç kişi olduğuna karar verir, rasgele örneklemesinde bu kullanılmaz. Kontenjan örneklemesinde bazı karakteristiklerdeki (bay ve bayan yüzdeleri ...) topluluk benzer gözükebilir ama bu olasılık örneği değildir, birisinin yeteneklerini genellemek limitlendirilir.
Tasarlama Örneklemesi
Araştırmacı topluluğun karakteristiklerini belirler ve daha sonra bu karakteristiklere sahip olan bireyleri toplamayı dener. Örneğin, araştırmacı devam eden eğitim programına kaydolan yaklaşık 65 yaş bayan gruplarına ilgi duyabilir. İlk olarak grup yerleştirilmelidir. Araştırmacı, araştırma çalışması içindeki katılımcılar için dahil olma kriterlerini söyler. Yeterli katılımcı sağlandığı zaman araştırmacı katılma için başka kişilerle konuşmaz. Kısaca, tasarlama örneklemesi rasgele olmayan örnekleme tekniğidir. Burada yayınlanmış araştırma makalesinden tasarlama örneklemesinin örneği vardır.
İki okulda orta yaşlı geri dönmüş mezun öğrencilerin tasarlama örneğinde bu çalışma için Büyük Batı Üniversitesi seçildi. Örnek için kriter üç aşamalı oldu. Öğrenciler 25 yaş ve büyük en az üç yıl okulda olmayan ve dönenler, ve diğer rollerine öğrenci rolü eklendi. Örnek içinde öğrenciler gündüz, gece ve hafta sonu programlarına kaydedildi. (Flannery, 1991, P.37)
Tasarlama örneklemesi diğer rasgele olmayan örnekleme metotları gibi aynı sınırlılıklara sahiptir. Özellikle, tek bir araştırma çalışmasına dayanarak genelleme yapmak sınırlıdır. Olası bir durum, araştırma çalışmasına dahil olan katılımcıların kriterlerini araştırmacının belirlemesidir, ama bu insanların rasgele örnek oluşturduğuna dikkat edin. Bu yüzden, bu yöntem sürekli olası yada pratik değerdedir.
Kartopu Örneklemesi
Kartopu örneklemesinde her araştırma katılımcısı yani araştırma çalışmasında gönüllü olanlar belirli karakteristikler açısından karşılaştırılır ve araştırma çalışmasında katılımcı olmaya hak kazanır. Tallerico (1993) kartopu örneklemesini kullandı. Daha önce bir kez yöneticilik yapmış 20 bayan bulmak ve bayan yönetici bilen dört kişi bulmak. Böylece bayanların niçin bu konumdan ayrıldıkları ile ilgili çalışma yapılabildi. Uygun, itseli ve yetenekli katılımcılar olarak araştırma çalışmasının başlangıcında belki sadece birkaç birey belirlenir. Diğer taraftan her yeni katılımcı bir başkasını önerebilir, örnek daha geniş olur. Örnek mecazi olarak kartopuna benzetilebilir, kar tepeden aşağıya doğru yuvarladıkça büyür. Bu örnekleme yaklaşımı özellikle kullanışlı olabilir. Yerleşmiş üyeleri bulmanın güç olduğu durumlarda yada uygun örneğin tasarlanamadığı durumlarda kullanılır.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...