Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir.
Ara

İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılık / Psikolojik Sorunlar

İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılık

Psikologun her durumda insan haklarına saygı göstermesi gerekir. Yaş, kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel tercih, etnik köken, din, mezhep, sosyo-ekonomik düzey ve engelli oluşa karşı ayrımcılık yapmaz.

* Psikologun hizmet verdiği kişi ve/veya kurumun gizlilik, özgürlük ve seçim haklarına saygı duyması gerekir ve bunları korumak için gereken önlemleri almalıdır.
* Meslektaşlarının ve diğer profesyonellerin bilgi, bakış açısı, deneyim,sorumluluk ve uzmanlıklarına saygı göstermelidir.
* Kendi kişisel, kültürel ve sosyal geçmişinin, cinsel tercihinin getirdiği kısıtlamaların çalışmalarını etkileyebileceğinin farkında olmalı, bu kısıtlamaların yol açabileceği olumsuzlukları en aza indirgemek için çalışmalıdır.
* Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine, onurlarına ve değerlerine saygı göstermelidir.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 1
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...