Mum dibine ışık vermez.
Ara

Zarar Vermekten Kaçınma / Psikolojik Sorunlar

Zarar Vermekten Kaçınma

Psikolog öncelikle hizmet verdiği kişi ve kurumlara karşı psikoloji bilgisini zarar verici bir şekilde kullanmamakla yükümlüdür. Bu anlamda TPD Etik Yönetmeliği'ne göre:

* Hizmet verdiği kişi ve kurumlar için en yüksek yararı gözetmeli,
* Danışan kişi ya da kurumlara, araştırma katılımcılarına, öğrencilere, süpervizyon alan kişilere ve deney hayvanlarına zarar verebilecek eylemlerden kaçınmalı ve önceden kestirilebilir bir zarar varsa, bunu en aza indirmek için çalışmalı,
* Hizmet verdiği kişi ve/veya kurumun bağlılığını ve güvenini kötüye kullanacak biçimde gücünü ve statüsünü kullanmamalı,
* Hizmet verdiği kişilerle ilişkisinin özelleşmesi ve cinselleşmesinden kaçınmalı, onları taciz etmememeli ve onlarla cinsel ilişkiye girmemeli,
* Bilgi, statü ve sahip olduğu gücü kullanarak; kendi yararları doğrultusunda, danışanların, öğrencilerin, süpervizyon verdiği kişilerin, araştırma katılımcılarının, kurumsal danışanların ve iş yeri çalışanlarının emeklerini ve finansman kaynaklarını sömürmemelidir.

Çoklu İlişki
Çoklu ilişki "mesleki rolü gereği profesyonel bir ilişki içindeyken; psikoloğun, o kişi ile ek bir rolü üstlenmesi ya da o kişinin yakın ilişkide olduğu başka bir kişiyle ilişkiye girmesidir. Ayrıca hizmet verdiği kişiyle ya da o kişinin yakın ilişkide olduğu bir başka kişiyle gelecekte başka bir ilişkiye gireceğine ilişkin söz vermesi durumları da ?çoklu ilişki? kapsamına girer".

Psikolog eğer bir zarar verme ihtimaliyle karşı karşıyaysa çoklu ilişkiden kaçınmalıdır. Ancak böylesi bir zararın sözkonusu olmadığı zamanlarda ve kimi olağanüstü durumlarda çoklu ilişki etik dışı olarak değerlendirilmeyebilir.

Görevini Kötüye Kullanmak
Psikologun bilgisini psikolojik baskı aracı olarak kullanmaması gerekir. Bu anlamda:

* İnsanlardan zorla bilgi almaz ya da insanları itiraf ettirmek için zorlamaz. Araştırma yaparken amacını önceden açıklayarak katılımcıların izinlerini alır.
* Kimseyi, dünya görüşünü, cinsel tercihini, politik, dini ve ahlaki inançlarını açıklamak, yadsımak ya da değiştirmek yönünde zorlamaz.
* Psikolojik bilgisinin başkaları tarafından kötüye kullanılmasını önlemeye çalışır.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...