Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler.
Ara

Klinik Psikoloji-2 / Psikolojik Sorunlar

Klinik Psikoloji-2

Klinik psikolojisi psikolojinin alt alanlarından biridir ve zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarının nedenlerini, korunma yöntemlerini ve tedavilerini inceler. Kişinin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluluklarının değerlendirilmesi ve tanı konulması da (çeşitli testler ve ölçekler yardımı ile) yine klinik psikoloji alanına girer. Klinik psikologlar bu anlamda günlük sıkıntıların yarattığı stresten, fobilere, cinsel işlev bozukluluklarına, depresyona ve bir çok ruhsal bozuklukların belirlenmesinde ve tedavisinde büyük rol oynarlar. Hastanemizde bireysel ve grup terapileri yürütülmektedir.
? Panik Bozukluğu ve Agorafobi
? Terapi Yöntemler
? EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)
? Bilişsel Davranışçı Terapi
Günümüzde gittikçe daha sık görülen panik ataklar, fobiler gibi anksiyete bozukulukları ile birlikte depresif yakınmalar psikiyatriyi daha çok ihtiyaç duyulan bir dal haline getirmiştir.
Sözkonusu bozuklukların gerek günlük yaşamı aksatmaları gerekse birlikte görüldüğü diğer hastalıkların tedavsine bir engel teşkil ettiği düşünülürse erken tanılarının ve tedavilerinin ne kadar önemli olduğu farkedilecektir. Anksiyete bozukuluğu ve depresif belirtileri kapsayan spekturum bugün efektif yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.
Daha incelikli olarak ele alınması gerekense bu durumların doğru tanısıdır.Tanı yöntemleri ile ilgili çeşitli teknolojik desteklerin varolduğu iddia edilsede bireysel özellikleri ön planda tutan titiz bir psikiyatri muayenesi ve muayeneyi destekleyen görüşmeye dayalı standart yöntemler halen en geçerli bilimsel yaklaşımdır. Hastanemizde sürdürülen psikiyatri hizmeti poliklinik ve konsültasyon ağırlıklı olup prensip olarak doğru tanıyı ve kısa vadede gerçekçi çözümler sunmayı ilke edinmiştir.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 1
 

berkidem 27.06.2007 11:38:15 Tarihinde yorumlamış

kesinlikle doğru ve yapılması gereken şeyler özellikle de ilk 3 madde.ama mutsuzken nasıl gülebilirsin ki.........
Yöneticiye Bildir
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...