Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
Ara

Endüstri Psikolojisi / Psikolojik Sorunlar

Endüstri Psikolojisi

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (industrial and organizational psychology), endüstri alanında insandan en iyi şekilde faydalanarak, kurumsal performansın ve verimliliğin yükselmesini konu alan bir bilim dalıdır. Endüstri Psikoloğu eleman alımında, işgücünü geliştirmede ve işyeri çevresiyle ilgili konularda kurumunuza artı değer kazandırır:
- Kuruma en iyi uyan elemanların seçilmesi.
- Adil, yasal ve verimli işe alma politikalarının uygulanması.
- Yüksek performans gösterenlerin muhafaza edilmesi.
- Mevcut işgücü becerilerinin geliştirilmesi.
- Nitelikli işgücünün oluşturulması.
- Performans yönetimi sistemi geliştirilmesi.
- İşte devamsızlığın azaltılması.
- Takım çalışmasının desteklenmesi.
- Motivasyonun ve iş doyumunun yükseltilmesi.
Her Kurumun Temeli Performansa Dayanır
Endüstri/örgüt psikoloğu işyerinde çalışanların performansını ve esenliğini arttırarak,
kurumun başarısına katkıda bulunur. Çalışan davranış ve tutumlarının, işe alım, eğitim
programları ve geribildirim sistemleri yoluyla, istenen yönde nasıl geliştirilebileceğini araştırır, tespit eder ve uygulamaya koyar.
Endüstri Psikoloğu kurumların birçok alanında çalışabilir:

Test: testlerin geliştirilmesi. İş bilgisi testleri, beceri testleri, mantıksal akıl yürütme testleri, kişilik testleri, fiziksel yetenek testleri. Test sonuçlarının yorumlanması, testin adil bir şekilde uygulanması.
Personel Seçimi: başvuru sağlama, ön eleme, yapılandırılmış iş görüşmeleri kişilik değerlendirilmesi.
İş Analizi: işin temel öğeleri, iş için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve kişilik özellikleri, görev tanımları, iş standartları, işin değeri.
Performans Yönetimi ve Değerlendirilmesi: Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, performans ölçütlerinin belirlenmesi, adil değerlendirme, yüksek performans gösteren çalışanların ödüllendirilmesi.
Eğitim ve Geliştirme: Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, yetişkin eğitimi, takımların oluşturulması ve eğitimi, verilen eğitimlerin verimliliğinin değerlendirilmesi.
Çalışan Tutumları ve İş Doyumu: örgütsel özdeşim, yetki artırımı, tükenmişlik, çatışma çözümleme, stres yönetimi, yaşlanma ve emeklilik, istifalar.
Çalışan Motivasyonu: çalışanların yüksek performans göstermeye sevk eden faktörler.
Kurumsal gelişim: kurum kültürü, kurumsal yapılanma, işgücü planlaması (küçülme - büyüme), stratejik hedefler, müşteri hizmetleri sorunları.
İşyeri sağlığı: işyeri ergonomisi, insan faktörü, iş güvenliği, stresle başa çıkma, işyerinde saldırganlık.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 1
 

dost 24.06.2007 04:28:25 Tarihinde yorumlamış

TUTTUM.DENEYECEĞİM...
Yöneticiye Bildir
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...