Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler.
Ara

Endüstri Psikolojisi / Psikolojik Sorunlar

Endüstri Psikolojisi

Endüstri Psikolojisi, iş ortamlarındaki insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bir yandan iş ortamındaki insana dayalı davranışların belirleyicileri ve sonuçları kuramsal açıdan incelenmeye çalışırken, diğer yandan da iş yerlerinde ortaya çıkan insanla ilgili sorunların çözümü için çalışmaktadır.
Endüstri psikolojisi, İş dünyası tarafından özellikle son yıllarda gün geçtikçe yoğunluk ve aciliyet kazanarak ihtiyaç duyulan uygulamalı psikolojinin en gözde alanlarından biridir.
İş yaşamını iyileştirme ve üretimi arttırmak amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygularlar. Nihai sonuçları üzerinden düşünüldüğünde pahalı olan insan kaynaklarının doğru seçimi ve kullanımı konusunda kaynak israfını rehabilite eder.
Endüstri Psikolojisi, plan yapma, kaliteli yönetim, örgütsel değişim, hedefe odaklanma, aidiyet duygusu, motivasyon ve moral değerlerin tatmini, biz bilincinin tesisi gibi alanlarda eleman örgütlenmesi ve eğitimi konularında kurumlara destek verir.
Endüstri psikolojisi kapsamında, örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, yerleştirme, yükselme ve personelin geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır. Diğer taraftan kuruma yönelik araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını kullanılır kılmak, problem çözücü olmak, radikal değişimleri en az stres ile sağlama konularında da destek verilmektedir.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...