Mum dibine ışık vermez.
Ara

POZİTİF YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI

POZİTİF YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI

POZİTİF YAŞAM BECERİLERİ
EĞİTİM PROGRAMLARI

Nedir Pozitif Yaşam Becerileri Eğitim Programları?
İş, eğitim, aile ve özel hayatımızda daha mutlu olabilmek, yaşam kalitemizi artırmak ve hedeflerimizde daha başarılı
olmak için Başarı Psikolojisi kapsamında, Deneyimsel Tasarım Öğretisi bilgi teknolojisinden faydalanarak dizayn
edilmiş seminer ve eğitim programlarıdır.

Neden Bu Eğitimlere Katılmalıyım?
İnsan ancak mutlu ve başarılı olabilirse hayatta amacına ulaşabilir. Ve hayattaki hiçbir şey mutluluk ve başarı kadar kolay kaybedilmez. Günümüzde var olan her şey artık çok hızlı değişiyor veya gelişiyor. Dün bizi başarılı yapan sebepler bugün diğer insanlardan geri kalmamıza sebep olabiliyor. Mutluluğumuz aniden sarsılıp sürekliliğini koruyamayabiliyor. Dünkü çözümlerimiz bugünkü problemlerimizin sebebi olabiliyor. İş, eğitim aile ve özel hayatımızdaki değişimler her gün daha farklı boyut alarak bizi geçmişte karşılaşmadığımız daha büyük problemlerle yüz yüze bırakabiliyor. Eğer kendimizi hayata daha profesyonel hazırlamazsak içinde bulunduğumuz statülere yetersiz kalır ve yaşantımızda çözüm üreten değil şikayet eden ve problem yaşayan bireyler haline geliriz. İşte bu sebepten dolayı hayatımızın her alanında kalıcı bir başarıyı ve mutluluğu nasıl yakalayabileceğimiz ve koruyabileceğimiz konusunda bize destek olabilecek, daha iyi hedefler belirlememize yardımcı olacak, daha hızlı öğrenme, daha etkili değişim ve gelişim becerilerini kazandırabilecek bu eğitim herkese tavsiye edilir.

*Pozitif Yaşam Becerileri Eğitim Programları 2, 4 ve 7 günlük modüller halinde sunulmaktadır.

Eğitim Konuları:

2 Günlük Program
Pozitif Yaşam Becerilerine Giriş
Mutluluğun ve Başarının Engelleri: Yanılgılarımız
Pozitif Yaşam Becerileri 1
 - Beklenti Tuzağı
-  Mutluluğun İlkeleri
Pozitif Yaşam Becerileri 2
- Rahatlık Tuzağı
- Bedel Kavramı ve Bedel Kavramının İnsan için Önemi
Pozitif Yaşam Becerileri 3
Hedefin Anlamı
Hedef Belirleme Stratejileri

4 Günlük Program
Pozitif Yaşam Becerilerine Giriş
Mutluluğun ve Başarının Engelleri: Yanılgılarımız
Pozitif Yaşam Becerileri 1
 - Beklenti Tuzağı
-  Mutluluğun İlkeleri
Pozitif Yaşam Becerileri 2
- Rahatlık Tuzağı
- Bedel Kavramı ve Bedel Kavramının İnsan için Önemi
Pozitif Yaşam Becerileri 3
Hedefin Anlamı
Hedef Belirleme Stratejileri
Başarı Stratejileri 1
Başarı Stratejileri 2
Stres Yönetimi ve Motivasyon
Performans Verimliliği
Sabır Yönetimi

7 Günlük Program
Pozitif Yaşam Becerilerine Giriş
Mutluluğun ve Başarının Engelleri: Yanılgılarımız
Pozitif Yaşam Becerileri 1
 - Beklenti Tuzağı
-  Mutluluğun İlkeleri
Pozitif Yaşam Becerileri 2
- Rahatlık Tuzağı
- Bedel Kavramı ve Bedel Kavramının İnsan için Önemi
Pozitif Yaşam Becerileri 3
Hedefin Anlamı
Hedef Belirleme Stratejileri
Başarı Stratejileri 1
Başarı Stratejileri 2
Stres Yönetimi ve Motivasyon
Performans Verimliliği
Sabır Yönetimi
Başarının Aşamaları
Değişim Stratejileri
Dönüşümün Yaprakları
Konsantrasyon
Uzman Bilinç Gelişimi 

Nasıl Bir Eğitim?
Eğitim içeriği Başarı Psikolojisi ve Deneyimsel Tasarım Öğretisi Bilgi Teknolojisinden faydalanarak hazırlanmıştır.
Eğitimindeki tüm konular bilimsel tutarlılık gösterir. Eğitimin ilk dakikası ile son dakikası arasındaki tüm bilgiler
birbirini doğrulayarak anlam tutarlığı gösterir.
Eğitimindeki tüm bilgiler pratik ve hemen uygulanabilir niteliktedir. Öğrendiğiniz bilgileri daha eğitim tamamlanmadan
bile kullanabileceğiniz kolaylıkta uygulanabilir seviyede dizayn edilmiştir.

Eğitim sonunda;
7 günlük eğitim sonunda performans değerlendirme testini başarıyla bitiren katılımcılarımız Pozitif Performans Programlaması Sertifikası alamaya hak kazanır. 2 ve 4 günlük eğitimlere katılan katılımcılarımıza ise Pozitif Performans Programlaması Katılım Belgesi verilmektedir.

Daha detaylı bilgi için: 0(216) 532 00 00