Bütün insanlar üç sınıfa ayrılmıştır: Hareket ettirilemeyenler, hareket ettirilebilenler ve hareket edenler.
Ara

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ BAŞARI PSİKOLOJİSİ DİPLOMA EĞİTİMİ

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ BAŞARI PSİKOLOJİSİ DİPLOMA EĞİTİMİ

DENEYİMSEL TASARIM ÖĞRETİSİ
BAŞARI PSİKOLOJİSİ
DİPLOMA EĞİTİMİ

"İnsanoğlu, yeryüzünde var olduğundan beri, en büyük dostu ve düşmanı hiç değişmedi; Aynadaki kişi…”
Tek başına neler yapabileceğini keşfet!"
Yahya Hamurcu

Nedir Deneyimsel Tasarım Öğretisi Başarı Psikolojisi Diploma Eğitimi?
D.T.Ö. Başarı Psikolojisi Diploma Eğitimi, 2 günlük bir ön eğitim programıdır. Katılımcılara Başarı Psikolojisi kapsamında ilk etapta alınabilecek bilgi ve yöntemleri aktarmak üzere dizayn edilmiştir.

Neden Bu Eğitime Katılmalıyım?
Günümüzde herhangi bir konuda bilgiye ulaşabilmek geçmişe göre çok daha kolay ve hızlı olabilmektedir. Teknolojik imkanlar bizlere bilgi edinme konusunda çok çeşitli kaynaklar sunabilmektedir. Bununla birlikte sahip olduğumuz bilginin gerçek ve işe yarar olması bilgiye ulaşma hızımız kadar önemlidir. Çünkü  gerçek ve faydalı olan bilgiyle yaşam kalitemizi yükseltebilirken, tam tersi sahte ve işe yaramayan bilgilerle yaşam standartımızın kaliteli olabilmesi mümkün değildir.
Bu nedenle;
Hayatımızın birçok alanında; kariyer hayatımızda, ilişkilerimizde, ailemizde,
eğitim hayatımızda, becerilerimizi artırırken kullanabileceğimiz,
Gerçek, işe yaryan, uygulanabilir, anlaşılabilir bilgi ve yöntemler edinebilmek için,
Hayata ve yaşadıklarımıza karşı farkındalığımızı artırabilmek için,
Bizi dünümüzden daha güçlü ve mutlu kılacak değişimi başlatabilmek için,
İç ve dış dünyamız arasındaki ilişkide olup bitenleri daha iyi görebilmek için,
İletişim becerilerimizi geliştirebilmek için, D.T.Ö Başarı Psikolojisi Diploma Eğitimi tavsiye edilir.

Kimler Bu Eğitime Katılmalı?
Kendine ve zamanına yatırım yapmak isteyen,
Dünündan daha güçlü ve mutlu olabilmenin yöntemlerini edinmek isteyen,
Yaşadığı hayatı, olayları ve insanları merak eden ve tanımak isteyen,
Sosyal ilişkiler, özel ilişkiler, aile içi ilişkiler, iş yaşamı, eğitim hayatında dönüşüm yapmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

*Diploma Eğitimi, 10 günlük  Practitioner Eğitiminin ilk 2 günlük konularını kapsamaktadır. Bu sebepten dolayı Diploma eğitimini tamamlayanlar, Practitioner eğitimine devam edebilirler.

Dönüşüm Başlıyor...
“Hayatta hiçbir zaman keşfedilemeyecek bir tek şey vardır; Daha iyisi…
Çünkü her zaman yaptıklarımızın daha iyisi olacaktır.”

PROGRAM
1.GÜN
Deneyimsel Tasarıma Giriş
Pozitif Yaşam Becerileri 1
“İnsanoğlu her şeyi bilmez ama her şeyi öğrenebilir. İnsanın en önemli özelliği öğrenebilme ve değişim becerisidir."
Peki, değişimin yönüne nasıl karar veriyorsun? Öğrendiklerin seni hayatta ne kadar yükseltiyor?
İnsanı dününden daha güçlü yapan yöntemler nelerdir?

Pozitif Yaşam Becerileri 2
“Problemler yaşamak için değil çözmek için vardır... ve her insan karşılaştığı problemi çözebilecek potansiyele sahiptir.    Hiçbir problem insanın potansiyeli üzerinde değildir."
Peki çözüm odaklı düşünebilmek için neye ihtiyacımız var? Çözüm becerisi yüksek olan insanlar hayata nasıl tepki veriyorlar?

Pozitif Yaşam Becerileri 3
"Herkes mutlu olmak ister ancak herkes mutlu olmak için gereken bedeli ödemek istemez. Mutluluk, bir insanın eğlendiriclerle yaşayabileceği bir şey değil, eğlenme becerisini geliştirerek kazanabileceği bir şeydir."
Peki, gerçek anlamda pozitif yaşamanın ilkeleri nelerdir? İnsan yaşamdan alacağı tadı ve hazzı nasıl istikrarlı ve sürekli hale getirebilir?

2.GÜN
İletişim ve İletişimin Önemi
"Yaşam standartımız kurduğumuz iletişimin kalitesi kadardır ve hayattaki isteklerimize bizi yakınlaştıran da uzaklaştıran da iletişimimizin kalitesidir."
Peki, gerçek anlamda kaliteli bir iletişimin ipuçları nelerdir?

İnsan Tanıma Sanatı - Temsil Sistemleri
Son nefesimize kadar insanlarla ilişki içerisindeyizdir. Daha iyi iletişim kurabilmek için sevgilimizi, eşimizi, takım arkadaşlarımızı, meslek arkadaşlarımızı, müşterilerimizi daha iyi analiz edebilmemiz
gerekir... İnsanları tanıyabilmek ve kendimiz ile ilgili farkındalığımızı artırmak; bilgi ve becerilerimizin yönetiminde, satın almada, satış-pazarlamada diğer insanlar ile olan tüm ilişkilerde bize
çözüm becerileri kazandırır. Bu bölümde insanların ve kendinizin farklı iletişim şekillerini bulabileceksiniz.

Nasıl Bir Eğitim?
Eğitimdeki tüm konular Deneyimsel Tasarım Bilgi Teknolojisine dayanır. Anlatılan her konunun oluşturulmasında binlerce danışmanlık ile pekiştirilmiş gerçek hayata dayanan ilkeler kullanılır. Tüm konular, tutarlı, uygulanabilir, uygulandığında işe yarayan, faydalı ve anlaşılabilir bilgilerden oluşur. Aktarılan yöntemler gerçek hayatın içinden deneyimselleştirilerek oluşturulmuştur. Bu sebepten dolayı hemen hayatınızda uygulamaya başlayabilirsiniz. Lütfen, klasik kişisel gelişim eğitimleriyle karıştırmayınız.

Eğitim sonunda;
Eğitim sonunda performans değerlendirmesine girmek isteyip, başarılı olan katılımcılara D.T.Ö Başarı Psikolojisi Diploma sertifikası verilmektedir.

Daha detaylı bilgi için: 0(216) 532 00 00